Ügyvédi titoktartás

Az ügyvéd-ügyfél bizalmi kapcsolat legalapvetőbb építő köve és egyben legfontosabb garanciája az ügyvédi titoktartás. Az ügyfelet olyan bizalmi viszony fűzi jogi képviselőjéhez, ügyvédjéhez, melynek alapján a joggal várja el, hogy az ügyvéddel közölt adatai bizalmas kezelésben részesülnek.

A Ladik Ügyvédi Iroda különösen kiemelt kötelességének tartja az Ügyfelek részéről tudomására hozott, illetve jutott információk (pl. üzleti titkok, üzleti kapcsolatok, pénzügyi információk, bank-, adótitkok, személyes kapcsolatok, egészségügyi állapot) maximálisan bizalmas kezelésben részesüljenek.

Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége kiterjed minden olyan intézkedésre, mely ahhoz szükséges, hogy a tudomására jutott adat illetéktelen harmadik személy általi megismerését kizárja. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség tehát nem csak „hallgatási kötelezettségét” jelenti, hanem vonatkozik az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat tartalmazó, általa szerkesztett vagy rendelkezésére bocsátott bármilyen (rendszerint elektronikus vagy papíralapú) adathordozók kezelésére is.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség független az ügyvédi megbízástól. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédi titoktartási kötelezettség az első ügyvéd-ügyfél kapcsolat létrejöttével keletkezik. Ennek tehát nem feltétele, hogy az ügyfél az ügyvédnek tényleges, formális megbízást adjon. Elegendő az is, ha az ügyfél tanácsadásért keresi fel az ügyvédet és ez a kapcsolat további együttműködés nélkül zárul. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség ügyvédi megbízási szerződéstől való függetlensége érvényes annak megszűnésére is. Az ügyvéd a rábízott titkot azután is köteles megőrizni, hogy megbízását teljesítette, vagy a megbízási szerződés akár az ügyfél, akár az ügyvéd részéről felmondásra került.

Az ügyvédi titoktartás az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat az ügyvéd tevékenységét vizsgáló hatóságok előtt is védi. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédnél végzett hatósági vizsgálat (pl. nyomozóhatósági házkutatás, adóellenőrzés) során a hatóság nem jogosult ezen adatokat megismerni, sőt az ügyvédnek kifejezett kötelessége az ügyvédi titok hatóságok előtti védelme.


Forduljon hozzánk bizalommal! (kapcsolat)

LADIK ÜGYVÉDI IRODA

H-2800 Tatabánya, Győri út 4/A. fszt. 1.

kamarai azonosító: Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara 70/2015

telefonszám: 06-34/783-205, 06-34/783-211, 06-30/631-6835

drladik@drladik.hu

adószám: 18654563-2-11

HUF bankszámlaszám: 63200030-11067744