Társasági-, cégjog

 A Ladik Ügyvédi Iroda vállalja a gazdasági társaságok jogi ügyeinek komplett ellátását és a napi működést segítő állandó jogi képviseletét:
  • cégek jogi ügyeinek (alapítástól a mindennapi működésen át a megszüntetésig) teljes körű intézése
  • tőkeemelés, leszállítás, osztalék kifizetéssel kapcsolatos kérdések
  • cégek átalakulásának (pl. kiválás, szétválás, egyesülés) teljes körű intézése
  • cégjogi nyilatkozat, így pl.: taggyűlési, közgyűlési határozatok, elfogadó nyilatkozatok, jegyzőkönyvek meghívók elkészítése
  • cégek belső szabályzatainak elkészítése, módosítása
  • csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolásban teljes körű képviselet, illetve ezek jogi lebonyolítása
  • cégalapítás, cégműködtetés adójoggal kapcsolatos tanácsadás

Nyomtatás